Sistemske ploče PROFIX®
Cevi PROFIX® sa difuzijskom izolacijom
Al - lamele
Razdelnici od nerđajućeg lima
Regulacioni setovi
Hidraulične skretnice
Ormarići za ugradnju razdelnika
Koso-stojeći regulacioni ventili Oventrop
Set za regulaciju Unibox
Regulacija za podno grejanje
Pričvrsna letva za zidno grejanje
Plastifikator
Pribor

O podnom grejanju


Podno grejanje je sa zdravstvenog aspekta najzdraviji način grejanja.

Podno grejanje je niskotemperaturni sistem grejanja. To znači, da prenos toplote protiče preko velikih podnih površina sa relativno niskom temperaturom. Temperatura poda 23-24°C omogućava ugodnu temperaturu 18-20°C u visini glave.

Niskotemperaturno grijanje sa upotrebom relativno velike površine poda ima više prednosti:

 • Veću udobnost i prijatniju temperaturu u kontaktu s podom.
 • Pretežni deo toplote poda se prenosi na vazduh sa strujanjem i to tako, da ne dolazi do snažnog kruženja vazduha, koji prouzrokuje neugodno strujanje vazduha po podu i diže prašnu i nečistoću. Tako je poboljšana higijena, jer je onemogućeno dizanje prašine, bakterija i drugih alergenata.
 • Za bolju higijenu pozitivno utiče isušivanje poda, koja onemogućava bakteriološki rast u takvim uslovima. Zagrejane površine imaju relativno nisku vlažnost, koja je nepoželjenim organizmima u podu potrebna za rast i razmnožavanje.
 • Podno grejanje omogućuje u prostorijama nekoliko stepeni nižu temperaturu nego li kod klasičnog grejanja. Zbog dizanja toplote od nogu prema struku dobijamo ugodno, ujednačenu raspodelu temperature po visini, zato ne osećamo sobnu temperaturu kao nisku. Razlog tome su naše noge, koje su u tom slučaju na toplom, inače su noge osetljive na hladnoću, jer su najudaljeniji delovi krvotoka. Sa toplim nogama "zavaravamo" telo, koje oseća u našem slučaju nižu sobnu temperaturu kao ugodnu.
 • Niža temperatura vazduha omogućava malo višu relativnu vlažnost vazduha, što je iz higijenskog ugla ugodno, jer suv vazduh neugodno utiče na disajne organe.
 • Viša cena vašeg doma. Zbog podnog grejanja će biti tržišna vednost vašega objekta veća, što je pozitivno, ukoliko se u bodućnosti odlučite na prodaju istog.
 • Zaštita okoline, jer niže potrebe za toplinom iziskuju niži izvor toplote, što prouzrokuje manje rasprostiranje CO2 u okolinu, pa se smatra i ekološkim grejanjem.

Suprotno tome je visokotemperaturni sistem grejanja, gde grejemo sa malim površinama (npr. radijatori) sa relativno visokim temperaturama.

 

Ugradnja


Prednosti podnog grejanja su izrazite kod pravilnog dimenzionisanja, primerenoj regulaciji i izboru kvalitetnog materijala. Rastersko polaganje (sistemska ploča) podnog grejanja po pojedinačnim prostorijama mora biti u skladu sa izračunatim toplotnim gubitcima, ujedno temperatura poda iz higijenskih i zdrastvenih razloga ne sme prelaziti preko maksimalno dozvoljene temperature.

Udobnost koju želimo, može garantovati samo regulacija koja, zavisi od temperature pojedinačnih prostorija, otvara ili zatvara elektromagnetne ventile grejnih tela.

Cevi toplovodnog podnog grejanja moraju biti difuzijski nepropusne za O3 (ozon), jer je tako sprečen stalan dovod kiseonika u sistem te sa tim rđanje metalnih delova.

 

DT-SO company, d.o.o. podno grejanje


Na području podnog grejanja u preduzeću DT-SO company, d.o.o. želimo, na osnovu ličnih iskustava, ponuditi nekoliko činjenica, uz pomoć kojih bi se lako mogle ukloniti eventualne sumnje oko upotrebe podnog grejanja:

 • dozvoljena površinska temperatura poda u zoni boravljenja 29°C;
 • dozvoljena površinska temperatura poda u krajnjoj zoni 35°C;
 • dozvoljena površinska temperatura poda u kupatilu ti +9 K;
 • dozvoljena površinska temperatura parketnog poda 26°C.
   

 

Upit
Za projektante
DT-SO company, d.o.o.
Krnješevačka 1/5
22310 Šimanovci
mapa lokacije
+381 22 480 546
dtsocompany@
eunet.rs